Μαργαρίτα Κύρκου
Speaker

Μαργαρίτα Κύρκου

Οργανωσιακή Ψυχολόγος, τμήμα ErgoWell-being, Ergonomia